scroll
Klinika Młodości Medical SPA

Bądź na bieżąco

x Dodaj
VOUCHERY
Aktualne Promocje

Regulamin hotelu

1. Opiekunem Gości jest recepcja hotelowa
2. Opłata za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu.
3. Pokój wynajmowany jest na doby.
Doba hotelowa: od godz. 15:00 w dniu wynajmu do godz. 11:00 dnia następnego
Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmu pokoju przyjmuje się, że pokój został wynajety na jedną dobę.
4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić do godz. 18:00 dnia poprzedzajacego, w którym upływa termin pobytu.
Recepcja uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
5. Recepcja Kliniki Młodości Medical SPA ma obowiązek meldowania każdego Gościa.
6. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju Gościa hotelowego w godz. 7:00 -22:00
7. W przypadku rezerwacji i uiszczenia opłaty za pobyt Gość może wskazać na swoje miejsce inną osobę, która będzie mogła skorzystać z pokoju po uzyskaniu uprzednio zgody kierownictwa ośrodka  i dopełnieniu obowiązku meldunkowego.
8. W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego trwania Klinika Młodości Medical SPA nie zwraca opłaty za pobyt.  
9. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o niezwłoczne zgłoszenie ich do recepcji co umożliwi kierownictwu ośrodka natychmiastową reakcję.
10. Na życzenie Gościa ośrodek świadczy następujace usługi:
udziela informacji związanych z pobytem
budzenie o uzgodnionej porze
przechowywanie pieniędzy, przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w ośrodku – informacja w recepcji
11. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do obiektu regulują przepisy art. 846-851 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność obiektu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy nie zostaną złożone do depozytu hotelowego.
12. W ośrodku
-obowiązuje obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do godz. 6:00 dnia następnego
- zachowanie osób korzystajacych z ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości.  Ośrodek może odmówic dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę
- obowiązuje zakaz palenia tytoniu w całym obiekcie również na balkonach Koszt odnowienia i odswieżenia pokoju wynosi 800,00 PLN.
13. Gość ośrodka ponosi pełna odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia lub zgubienia przedmiotów wchodzacych w skład wyposażenia hotelu powstałe w wyniku jego działania lub osób mu towarzyszacych.
Po wykryciu szkody zostanie komisyjnie sporządzony protokół będący podstawą do obciążenia. Obiekt zastrzega sobie mozliwość obciążenia Gościa po jego wyjeździe za wyrządzone szkody.
14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek, czajników elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urzadzeń RTV.
15. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa w pokoju będą odesłane na jego koszt  - Gość sam zamawia firmę wysyłkową. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji ośrodek przechowuje przedmioty przez dwa miesiace.
16. Ośrodek zastrzega sobie możliwość zmian cen w ofertach i świadczonych usługach.

Dojazd
Dojazd
Zadzwoń
Zadzwoń
Rezerwuj
Rezerwuj
menu menu